Sidorna förnyas. 

Sivut uudistetaan. 

The site is being updated.


Carl Haglund
calle@carlhaglund.fi
Försvarsministeriet
Södra Magasinsgatan 8
PB 31, 00131 Helsingfors

 

Mina medarbetare
Statssekreterare Marcus Rantala
marcus.rantala@defmin.fi
tel. (09) 160 88313

Specialmedarbetare Patrik Gayer
patrik.gayer@defmin.fi
tel. 040 722 6644

Ministerns sekreterare Sari Viitala
sari.viitala@defmin.fi
tel. (09) 160 88103

Specialmedarbetare Malin Brännkärr
malin.brannkarr@defmin.fi
tel. 040 534 7727

Organisationschef Maria Grundström
maria.grundstrom@sfp.fi
tel. 040 734 8677